អាសយដ្ឋាន: Village 01, Svay Rolom Commune, Saang District, Kandal, Cambodia

ការឃ្លាំមើល #5 (23-01-2023)

0 21

ការឃ្លាំមើល #4 (15-02-2022)

2 19

ការឃ្លាំមើល #3 (10-05-2021)

0 21

កំពុងដំណើរការ… វាប្រហែលត្រូវការវិនាទីមួយចំនួន

បញ្ហាការអនុលោមច្បាប់ការឆ្លើយតប
001 មាន​កម្មវិធិ​កែប្រែ​សំរាប់​ពល​កម្ម​កុមារ#5   #4   #3   
002 គ្មានពលកម្មដោយបង្ខំ#5   #4   #3   
003 គ្មាន​ការ​រើស​អើង​ប្រឆាំង​នឹង​កម្មករ​និយោជិត#5   #4   #3   
004 គ្មាន​ការ​បណ្តេញ​កម្មករ​និយោជិត​ដែល​មាន​ផ្ទៃ​ពោះ#5   #4   #3   
005 គ្មាន​ការ​បណ្តេញ​កម្មករ​និយោជិត អំឡុង​ឈប់​សំរាក​សំរាល​កូន#5   #4   #3   
006 គ្មាន​ការ​រំលោភ​បំពាន​ផ្លូវ​ភេទ#5   #4   #3   
007 ប្រាក់ខែស្មើគ្នាសំរាប់បុរស និង ស្ត្រី#5   #4   #3   
008 គ្មាន​ការ​រើសអើង​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​ចូល​ជាសមាជិក​សហជីព​របស់​កម្មករ#5   #4   #3   
009 កម្មករ​និយោជិត​ចូលរួម និង អាច​បង្កើត​សហជីព​បាន​ដោយ​សេរី#5   #4   #3   
010 គ្មានការគ្រប់គ្រង់សហជីពពីសំណាក់និយោជក#5   #4   #3   
011 ការងារគឺមិនអាស្រ័យលើភាពជាសមាជិកសហជីពនោះទេ#5   #4   #3   
012 ការ​គ្រប់គ្រង​មិន​ជ្រៀតជ្រែក​ជាមួយ​សហជីព#5   #4   #3   
013 កម្មករនិយោជិតមានសិទ្ធិមិនចូលរួមក្នុងសហជីព#5   #4   #3   
014 ការ​ហ្វឹកហាត់​ជម្លៀស​ចេញ​ពី​អាគារ​ពេល​មាន​អាសន្ន​(រាល់​​៦​ខែ​ម្តង)#5   #4   #3   
015 បើកសោ​គ្រប់​ច្រក​ចេញ​ពេល​មាន​អាសន្ន ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ម៉ោង​ការងារ#5   #4   #3   
016 ច្រកចេញ​ពេល​មាន​អាសន្ន​មាន​ចំនួន​គ្រប់គ្រាន់#5   #4   #3   
017 គ្រឿង​ម៉ាស៊ីន​ដែល​គ្រោះ​ថ្នាក់​មាន​ប្រដាប់​ការពារ(មិនមែន​​របាំង​ការពារ​ម្ជុល)#5   #4   #3   
018 មានទឹកស្អាត និង គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បរិភោគ#5   #4   #3   
019 ផ្តល់​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​ត្រឹមត្រូវ#5   #4   #3   
020 ផ្តល់​ប្រាក់​ការងារ​បន្ថែម​ម៉ោង​ត្រឹមត្រូវ#5   #4   #3   
021 ប្រាក់​រង្វាន់​ ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​​ ការ​ឈប់​សំរាក គឺត្រូវ​គិត​តាំង​ពី​ពេល​ចូល​ធ្វើ​ការ​ដំបូង#5   #4   #3