អាសយដ្ឋាន: Building # 6-7 Canadia Industrial Park, Veng Sreng Street, Chom Chao, Khan Dangkor, Phnom Penh.

ការឃ្លាំមើល #20 (11-01-2022)

1 20

ការឃ្លាំមើល #19 (17-02-2021)

2 19

ការឃ្លាំមើល #18 (04-07-2018)

0 21

ការឃ្លាំមើល #17 (25-04-2017)

4 17

កំពុងដំណើរការ… វាប្រហែលត្រូវការវិនាទីមួយចំនួន

បញ្ហាការអនុលោមច្បាប់ការឆ្លើយតប
001 មាន​កម្មវិធិ​កែប្រែ​សំរាប់​ពល​កម្ម​កុមារ#20   #19   #18   #17   
002 គ្មានពលកម្មដោយបង្ខំ#20   #19   #18   #17   
003 គ្មាន​ការ​រើស​អើង​ប្រឆាំង​នឹង​កម្មករ​និយោជិត#20   #19   #18   #17   
004 គ្មាន​ការ​បណ្តេញ​កម្មករ​និយោជិត​ដែល​មាន​ផ្ទៃ​ពោះ#20   #19   #18   #17   
005 គ្មាន​ការ​បណ្តេញ​កម្មករ​និយោជិត អំឡុង​ឈប់​សំរាក​សំរាល​កូន#20   #19   #18   #17   
006 គ្មាន​ការ​រំលោភ​បំពាន​ផ្លូវ​ភេទ#20   #19   #18   #17   
007 ប្រាក់ខែស្មើគ្នាសំរាប់បុរស និង ស្ត្រី#20   #19   #18   #17   
008 គ្មាន​ការ​រើសអើង​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​ចូល​ជាសមាជិក​សហជីព​របស់​កម្មករ#20   #19   #18   #17   
009 កម្មករ​និយោជិត​ចូលរួម និង អាច​បង្កើត​សហជីព​បាន​ដោយ​សេរី#20   #19   #18   #17   
010 គ្មានការគ្រប់គ្រង់សហជីពពីសំណាក់និយោជក#20   #19   #18   #17   
011 ការងារគឺមិនអាស្រ័យលើភាពជាសមាជិកសហជីពនោះទេ#20   #19   #18   #17   
012 ការ​គ្រប់គ្រង​មិន​ជ្រៀតជ្រែក​ជាមួយ​សហជីព#20   #19   #18   #17   
013 កម្មករនិយោជិតមានសិទ្ធិមិនចូលរួមក្នុងសហជីព#20   #19   #18   #17   
014 ការ​ហ្វឹកហាត់​ជម្លៀស​ចេញ​ពី​អាគារ​ពេល​មាន​អាសន្ន​(រាល់​​៦​ខែ​ម្តង)#20   #19   #18   #17   
015 បើកសោ​គ្រប់​ច្រក​ចេញ​ពេល​មាន​អាសន្ន ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ម៉ោង​ការងារ#20   #19   #18   #17   
016 ច្រកចេញ​ពេល​មាន​អាសន្ន​មាន​ចំនួន​គ្រប់គ្រាន់#20   #19   #18   #17   
017 គ្រឿង​ម៉ាស៊ីន​ដែល​គ្រោះ​ថ្នាក់​មាន​ប្រដាប់​ការពារ(មិនមែន​​របាំង​ការពារ​ម្ជុល)#20   #19   #18   #17   
018 មានទឹកស្អាត និង គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បរិភោគ#20   #19   #18   #17   
019 ផ្តល់​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​ត្រឹមត្រូវ#20   #19   #18   #17   
020 ផ្តល់​ប្រាក់​ការងារ​បន្ថែម​ម៉ោង​ត្រឹមត្រូវ#20   #19   #18   #17   
021 ប្រាក់​រង្វាន់​ ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​​ ការ​ឈប់​សំរាក គឺត្រូវ​គិត​តាំង​ពី​ពេល​ចូល​ធ្វើ​ការ​ដំបូង#20   #19   #18   #17