សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីតម្លាភាព​របស់គំរោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជា

កំពុងដំណើរការ… វាប្រហែលត្រូវការវិនាទីមួយចំនួន

គំរោង​រោងចក្រ​​កាន់តែ​​ប្រសើរ​​នៅ​កម្ពុជា​​បាន​​ប្តេជ្ញា​​ចិត្ដ​​គាំទ្រ​​ក្នុង​​ការ​​ប្រកួត​​ប្រជែង​​នៃ​​វិស័យ​​ឧស្សាហកម្ម​​កាត់​ដេរ​​នៅ​​កម្ពុជា និង ជួយ​​​កសាង​​​​​នូវ​​​កេរ្តិ៍​​​ឈ្មោះ​​​របស់​​​ប្រទេស​​​ក​ម្ពុជា​​​ដែល​​ជា​​គោល​​ដៅ​​បញ្ជា​ទិញ​​ទំនិញ​​ប្រកប​​ដោយ​​សីលធម៌។​

គំរោង​​រោងចក្រ​​កាន់​តែ​​ប្រសើរ​​នៅ​​កម្ពុជា​​​​ត្រលប់​​​ទៅ​​​កាន់​​ការ​​​អនុវត្តន៏​​​កាល​​ពី​​​មុន​​របស់​​ខ្លួន ក្នុង​​​ការ​​​ប្រកាស​​​ផ្សាយ​​​ពត៌​មាន​​​ជា​​សាធារណៈ​​នៃ​​ការ​​អនុលោម​​ជាក់លាក់​​របស់​​រោងចក្រ មាន​​គោល​​បំណង​​ដូច​ខាង​​ក្រោម៖

  1. កសាង​កេរ្តិ៍​ឈ្មោះ​នៃ​វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម​កាត់​ដេរ​របស់​កម្ពុជា​ប្រកប​ដោយ​លក្ខខណ្ឌ​ការងារ​សមរម្យ និង រក្សា​ល្បឿន​ជាមួយ​ឧស្សហកម្ម​ដទៃ ​ដែល​​កំពុង​​ប្រកួត​​ប្រជែង​នឹង​កម្ពុជា​ ​ដែ​ល​​ការ​​បង្ហាញ​​ជា​សាធារណៈ​​នៃ​ទិន្នន័យ​ការ​អនុវត្ត​តាម​ច្បាប់​របស់​រោងចក្រ​នឹង​ក្លាយ​ជា​បទដ្ឋាន​ក្នុង​ពេល​ឆាប់​ៗ​នេះ​
  2. គាំទ្រ​កិច្ច​ខិតខំ​ប្រឹង​ប្រែង​អនុវត្ត​ច្បាប់​ដោយ​រាជ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា
  3. ជំរុញ​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ចំពោះ​រោងចក្រ​ដែល​មាន​ការ​អនុវត្ដ​តាមច្បាប់​មាន​កម្រិត​ទាប​កន្លង​មក
  4. ពន្លឿន​ការ​កែ​លម្អ​នៅ​ក្នុង​លក្ខខណ្ឌ​ការងារ​លើ​បញ្ហា​សំខាន់​ៗ​ក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​នេះ

ក្រដាស​ពត៌មានរបស់កម្មវិធីតម្លាភាព​គឺ​អាច​រក​បាន​នៅ​ទីនេះ

មើលរបាយការណ៍សង្ខេបរបស់កម្មវិធីតម្លាភាព

នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​ដំបូង​នៃ​កម្មវិធី គំរោង​រោងចក្រ​កាន់​តែ​ប្រសើរ​នៅ​កម្ពុជា បាន​កំណត់​បញ្ហាចំបងៗ​ចំនួន ២១​ សំរាប់​​​ផ្ទៀង​​ផ្ទាត់​​ជាមួយ​​​រោងចក្រ​ទាំងឡាយ​ដែល​មាន​ការត្រួត​ពិនិត្យ ២ដង រឺ ច្រើន​ជាង ២ដង ​សំរាប់ការវាយ​តំលៃ។​ រោង​ចក្រ​​អាច​​ស្នើរ​​សុំ​​អោយ​​មាន​​ការ​​ចុះ​​ត្រួត​​ពិនិត្យ​​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​​ម្តង​ទៀត​ពី​​គំរោង​​រោង​ចក្រ​​​កាន់​​តែ​​ប្រសើរ​​នៅ​កម្ពុជា សំរាប់​ការ​កែលម្អ​របស់​ពួកគេ​មុន​ពេល​ការ​ប្រកាស​ជា​សាធារណៈ។ លទ្ធផ​ជា​សាធារណៈត្រូវ​​​​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ប្រចាំ​ត្រីមាស​ ហើយ​​រោង​ចក្រ​ក៏​អាច​ប្រកាស​ពត៌មាន​អំពី​ការ​កែលំអ​​នៃ​ការ​អនុវត្តន៏​របស់​ពួកគេ។

  ការអនុវត្ដច្បាប់មានកម្រិតទាប

នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​ដំបូង​នៃ​កម្មវិធី រោងចក្រ​ទាំងឡាយ​ដែល​មាន​ការត្រួត​ពិនិត្យ ៣ដង រឺ ច្រើន​ជាង ៣ដង ពី​​គំរោង​​រោង​​ចក្រ​កាន់​តែ​ប្រសើរ​នៅ​កម្ពុជា  នឹង​ត្រូវ​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ជាមួយ​តម្រូវ​ការ​ច្បាប់​ចំនួន ៥២ ចំនុច។​​ រោងចក្រ​​ទាំងឡាយ​ណា​ដែល​មាន​ការ​ធ្លាក់​ចុះ​ក្រោម ២​គម្លាត​គំរូ ពី​កំរិត​មធ្យម​សម្រាប់​ការ​អនុលោម នឹង​ត្រូវ​ទទួល​បាន​សិទ្ធិ​សម្រាប់​កម្រិត​ទីពីរ​​នៃ​ការ​បង្ហាញ​ជា​​សាធារណៈ។ លទ្ធផល​​​ដែល​ចេញពី​រោងចក្រ​មួយក្រុម​តូច​នេះគឺ​​ផ្អែក​​លើ​​ការ​​ត្រួត​​ពិនិត្យ​​ដែល​​មិន​​យូរ​​ជាង​​រយៈ​​ពេល ១២ ខែ ហើយ​រោងចក្រ​​អាច​​ស្នើរ​​សុំ​​ការ​​ចុះ​​ត្រួត​ពិនិត្យ​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ម្តង​ទៀត។ 

  ការអនុវត្តច្បាប់របស់សហជីព

ព័ត៌មាន​អំពី​សហជីព រួម​ទាំង​ការ​ធ្វើ​កូដកម្ម និងការ​អនុលោម​តម្រូវ​ការ​ច្បាប់​របស់​ពួកគេ​គឺ​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​នៅទីនេះ​ សំរាប់រោងចក្រដែលរបាយការណ៏នៅ​លើ​វិបសាយ​ទីនោះ។