ការអនុវត្ដច្បាប់មានកម្រិតទាប សេចក្តីផ្តើម

  • ទំព័រទាំងនេះ​បាន​បង្ហាញ​ការ​អនុលោម​ច្បាប់​លើ​បញ្ហាដ៏​សំខាន់ 52ចំនុច ដែល​បាន​រាយ​ខាង​ក្រោម​ ហើយ ​ត្រូវបាន​ផ្អែក​លើ​ការត្រួតពិនិត្យ​ចុងក្រោយ​បំផុតរបស់​រោងចក្រ (ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 1 ខែតុលាឆ្នាំ 2012) ។ ហើយក៏មានបង្ហាញនូវបញ្ហាទាំង២១ចំណុចរបស់រោងចក្រដែលធ្លាប់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមរោងចក្រដែលអនុវត្តន៍ច្បាប់កំរិតទាប។
  • លទ្ឋផលអំពី​ការ​អនុលោម​ច្បាប់ទាំងនេះ​ នឹង​ត្រូវ​ផ្សាយ​​រៀង​រាល់​ត្រីមាស​ និង រោងចក្រ​អាច​​បង្ហាញ​ការ​អនុវត្ត​របស់​ពួកគេ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ។
  • សំរាប់​​​​សេចក្តី​អធិប្បាយ​​ពិស្តារ​​នៃ​បញ្ហា​ទាំងអស់ និង បទដ្ឋានយោងនានា​ សូម​ចុច​នៅ​ទីនេះ
តារាងរោងចក្រ
កំពុងដំណើរការ… វាប្រហែលត្រូវការវិនាទីមួយចំនួន

សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានមាន​កម្មវិធិ​កែប្រែ​សំរាប់​ពល​កម្ម​កុមារ
សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានគ្មានពលកម្មដោយបង្ខំ
សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានគ្មាន​ការ​រើស​អើង​ប្រឆាំង​នឹង​កម្មករ​និយោជិត
សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានគ្មាន​ការ​បណ្តេញ​កម្មករ​និយោជិត​ដែល​មាន​ផ្ទៃ​ពោះ
សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានគ្មាន​ការ​បណ្តេញ​កម្មករ​និយោជិត អំឡុង​ឈប់​សំរាក​សំរាល​កូន
សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានគ្មាន​ការ​រំលោភ​បំពាន​ផ្លូវ​ភេទ
សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានប្រាក់ខែស្មើគ្នាសំរាប់បុរស និង ស្ត្រី
សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានគ្មាន​ការ​រើសអើង​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​ចូល​ជាសមាជិក​សហជីព​របស់​កម្មករ
សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានកម្មករ​និយោជិត​ចូលរួម និង អាច​បង្កើត​សហជីព​បាន​ដោយ​សេរី
សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានគ្មានការគ្រប់គ្រង់សហជីពពីសំណាក់និយោជក
សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានការងារគឺមិនអាស្រ័យលើភាពជាសមាជិកសហជីពនោះទេ
សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានការ​គ្រប់គ្រង​មិន​ជ្រៀតជ្រែក​ជាមួយ​សហជីព
សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានកម្មករនិយោជិតមានសិទ្ធិមិនចូលរួមក្នុងសហជីព
សុខភាព និង សុវត្ថិភាពកន្លែងការងារ/សង្រ្គោះបន្ទាន់ការ​ហ្វឹកហាត់​ជម្លៀស​ចេញ​ពី​អាគារ​ពេល​មាន​អាសន្ន​(រាល់​​៦​ខែ​ម្តង)
សុខភាព និង សុវត្ថិភាពកន្លែងការងារ/សង្រ្គោះបន្ទាន់បើកសោ​គ្រប់​ច្រក​ចេញ​ពេល​មាន​អាសន្ន ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ម៉ោង​ការងារ
សុខភាព និង សុវត្ថិភាពកន្លែងការងារ/សង្រ្គោះបន្ទាន់ច្រកចេញ​ពេល​មាន​អាសន្ន​មាន​ចំនួន​គ្រប់គ្រាន់
សុខភាព និង សុវត្ថិភាពកន្លែងការងារ/សង្រ្គោះបន្ទាន់គ្រឿង​ម៉ាស៊ីន​ដែល​គ្រោះ​ថ្នាក់​មាន​ប្រដាប់​ការពារ(មិនមែន​​របាំង​ការពារ​ម្ជុល)
សុខភាព និង សុវត្ថិភាពកន្លែងការងារ/សង្រ្គោះបន្ទាន់មានទឹកស្អាត និង គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បរិភោគ
ប្រាក់ឈ្នួលផ្តល់​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​ត្រឹមត្រូវ
ប្រាក់ឈ្នួលផ្តល់​ប្រាក់​ការងារ​បន្ថែម​ម៉ោង​ត្រឹមត្រូវ
កិច្ច​សន្យាការងារប្រាក់​រង្វាន់​ ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​​ ការ​ឈប់​សំរាក គឺត្រូវ​គិត​តាំង​ពី​ពេល​ចូល​ធ្វើ​ការ​ដំបូង
សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានការបណ្ដេញ​ចេញ​ប្រធាន​សហជីព ឬ បេក្ខជន​​ធ្វើ​ឡើង​ដោយ​មាន​អនុញ្ញាត​ពី​ក្រសួង​ការងារ
សុខភាព និង សុវត្ថិភាពកន្លែងការងារ/សង្រ្គោះបន្ទាន់គ្រប់​ច្រក​ចេញ​ពេល​មាន​អាសន្នគឺ​ត្រូវ​អាច​ចេញ​ចូល​បាន​ដោយ​ស្រួល
សុខភាព និង សុវត្ថិភាពកន្លែងការងារ/សង្រ្គោះបន្ទាន់ផ្លូវ​ដើរ​មាន​សភាព​ស្រលះ
សុខភាព និង សុវត្ថិភាពកន្លែងការងារ/សង្រ្គោះបន្ទាន់ការហ្វឹក​ហាត់​ពី​ការ​ប្រើប្រាស់​ឧបករណ៍​ពន្លត់​អគ្គីភ័យ (ហ្វឹក​ហាត់​មួយ​ដង​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ)
សុខភាព និង សុវត្ថិភាពកន្លែងការងារ/សង្រ្គោះបន្ទាន់ឧបករណ៍​ពន្លត់​អគ្គីភ័យ​មាន​ចំនួន​គ្រប់គ្រាន់
សុខភាព និង សុវត្ថិភាពកន្លែងការងារ/សង្រ្គោះបន្ទាន់កង់តាក់​អគ្គីសនី​ត្រូវ​ថែ​ទាំឲ្យ​ល្អ
សុខភាព និង សុវត្ថិភាពកន្លែងការងារ/សង្រ្គោះបន្ទាន់កង់តាក់​អគ្គីសនី​ត្រូវ​មាន​កំនត់​សម្គាល់​ជាមួយ​នឹង​ការ​ព្រមាន
សុខភាព និង សុវត្ថិភាពកន្លែងការងារ/សង្រ្គោះបន្ទាន់សារធាតុ​​គីមី​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​ត្រឹមត្រូវ
សុខភាព និង សុវត្ថិភាពកន្លែងការងារ/សង្រ្គោះបន្ទាន់សារធាតុ​គីមី​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ស្លាក​សញ្ញា​ជា​ភាសា​ខ្មែរ
សុខភាព និង សុវត្ថិភាពកន្លែងការងារ/សង្រ្គោះបន្ទាន់ឧបករណ៍​ផ្លាស់ប្តូរ​ខ្យល់​ត្រូវ​រៀប​ចំ​នៅ​កន្លែង​រក្សា​សារធាតុ​គីមី
សុខភាព និង សុវត្ថិភាពកន្លែងការងារ/សង្រ្គោះបន្ទាន់ត្រូវផ្តល់​ជូន​ឧបករណ៍​ការពារ​ផ្ទាល់​ខ្លួន
ប្រាក់ឈ្នួលថ្នាក់ដឹកនាំ​គ្រប់គ្រង​រក្សា​បញ្ជី​បើក​ប្រាក់​ខែ​មួយ​ពេញ​លេញ និង ត្រឹមត្រូវ
ប្រាក់ឈ្នួលការទូទាត់​ប្រាក់​ការងារ​ត្រឹម​ត្រូវ​​សំរាប់​ថ្ងៃ​អាទិត្យ និង ថ្ងៃឈប់​សម្រាក
ប្រាក់ឈ្នួលប្រាក់​បំណាច់ ៥% ត្រូវ​ផ្តល់​ត្រឹម​ត្រូវ
ប្រាក់ឈ្នួលប្រាក់​រង្វាន់ ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​​ ដែល​តម្រូវ​ដោយ​ច្បាប់ ត្រូវ​ផ្តល់​ដោយ​ត្រឹមត្រូវ
ប្រាក់ឈ្នួលកាត់​ចេញ​ប្រាក់​ឈ្នួល គឺស្រប​ច្បាប់ និង ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត
កិច្ច​សន្យាការងារកម្មករ​និយោជិត​ត្រូវ​ទទួល​បង្គាន់​ដៃជា​ភាសា​ខ្មែរ
ម៉ោងធ្វើការការងារ​បន្ថែរ​ម៉ោង​ត្រូវបាន​កំណត់ 2 ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ ហើយ គឺជា​ការ​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត
ម៉ោងធ្វើការកម្មករ​និយោជិត​មិន​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ទណ្ឌកម្ម​ឡើយ ប្រសិន​បើ​ពួកគេ​បដិសេធ​មិន​ធ្វើ​ការងារ​បន្ថែរ​ម៉ោង
ការឈប់សម្រាកប្រាក់​រង្វាន់​ការងារ​ទៀងទាត់​ត្រូវ​ផ្តល់​ជាមួយ​នឹង​ការ​ប្រើបា្រស់​ការ​ឈប់​សម្រាក​ដោយ​មាន​ការ​អនុញ្ញាត
ការឈប់សម្រាកថ្នាក់ដឹកនាំ​រោងចក្រ​ផ្ដល់​ការ​​សម្រាក​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ដល់​កម្មករ (បង់​ប្រាក់​ និង មិន​បង់ប្រាក់) ឬ សំណង​ការ​សម្រាក​ប្រចាំឆ្នាំ​
ការឈប់សម្រាកការឈប់​សម្រាក​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ដែល​មិនបាន​ប្រើ​គឺ​ត្រូវ​បាន​បង់​ជា​ប្រាក់ បន្ទាប់​ពី​បញ្ចប់​ការងារ​ជាមួយ​រោងចក្រ
ការឈប់សម្រាកថ្នាក់​ដឹកនាំ​គ្រប់គ្រង​ផ្ដល់​ប្រាក់​ដល់​កម្មករ​ចំពោះ​ការ​ឈប់​សម្រាក​ឈឺតាម​ច្បាប់
ការឈប់សម្រាកកម្មករ​និយោជិត​ស្រ្តី​ទទួល​បាន​យ៉ាង​ហោច​ណាស់ 90 ថ្ងៃ សំរាក​ការ​ឈប់​សម្រាក​លំហែ​មាតុភាព
ការឈប់សម្រាកការ​ទូទាត់​ប្រាក់​សម្រាក​លំហែ​មាតុភាព​គឺ​ត្រឹមត្រូវ
ការឈប់សម្រាកការឈប់​សម្រាក​ពិសេស​ត្រូវ​ផ្តល់​ជូន (បង់​ប្រាក់​ និង មិន​បង់​ប្រាក់)
ការ​ដោះស្រាយ​វិវាទកិច្ចព្រម​ព្រៀង​ផ្សះផ្សា​ត្រូវបាន​អនុវត្ត
ការ​ដោះស្រាយ​វិវាទសេចក្ដីបង្គាប់​អាជ្ញា​កណ្តាល​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត
ឥរិយាបថមិនសមរម្យថ្នាក់ដឹក​នាំ​គ្រប់​គ្រង រួមទាំង អ្នក​គ្រប់​គ្រង​ជួរ​ការងារ មាន​ទង្វើរ​ចំពោះ​កម្មករ​និយោជិត​ដោយ​ភាព​គោរព
ការត្រួតពិនិត្យអនុញ្ញាត​ឲ្យ​មន្រី្ត​ត្រួត​ពិនិត្រ ចុះធ្វើការ
ការត្រួតពិនិត្យផ្តល់ឯកសារទាំងអស់ដែលស្នើសុំសំរាប់​ការ​ចុះ​​ត្រួត​ពិនិត្យ